560 граждани са потърсили съдействие за решение на своите проблеми от Тодор Стамболиев, обществен посредник на Бургас. Подадени са 358 писмени жалби. Няма неприключени случаи, 523 са приключени в срок, а 37 са приключени.

През изминалата година, най-голям брой сигнали и жалби от граждани са постъпили в Области “ Здравеопазване, ТЕЛК, НЕЛК“ и „Социални дейности“ – работено по общо 41 бр. жалби

Стамболиев споделя, че хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани, трудно, а понякога и невъзможно им е да излязат извън домовете си, както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване. Често поставяните въпроси на гражданите са в причинно следствена връзка с безпаричието и липсата на работа за хора в пред пенсионна възраст.

На второ място по брой подадени сигнали и жалби се нареждат области „Благоустройство и строителство“, „Устройство на територията“ и „Незаконно строителство“. Работено по 39 бр. регистрирани жалби

В област “Етажна собственост“ е работено по 34 жалби и в област „Транспорт, паркинги, улици“ е работено общо по 32 бр. жалби.

„И тази година бях посещаван от граждани от различни близки до Бургас общини. Приемах и продължавам да приемам всички граждани, независимо дали поставеният от тях проблем е в териториалната ми компетентност, защото забелязвам, че „подхвърлянето на горещия картоф“ и отлагане на решаване на проблемите на хората е опасна тенденция и се превръща в заболяване на администрацията, било то общинска или държавна“, пояснява омбудсманът

Той допълва, че по брой сигнали и жалби е най-натовареният обществен посредник в страната, преди София, Пловдив, Стара Загора и всички други общини, където има избран такъв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви