Някой унищожава човешките знания

През хилядолетията някой старателно избавя човечеството от натрупаните знания, унищожавайки всичко, което може дори косвено да посочи на хората пътя към истинското им развитие. Този път, който може да се измине единствено усъвършенствайки собствените си сили и съзнание, но не и с помощта на „патериците“ на техническия прогрес.

Александрийският терористичен акт

Източник на знанията винаги са били книгите. Именно те, особено най-ценните екземпляри, са унищожавани планомерно. Да разгледаме по-подробно този печален процес, започвайки от древността.

Когато Цезар пристига в Александрия, в знаменитата библиотека има най-малко 700 000 ръкописа. Някои от тях внушават страх у завоевателите, в частност, литературното наследство на някой си Берос – вавилонски жрец, избягал в Гърция.
Берос е историк, астролог и астроном. Той изобретява полукръглия слънчев циферблат и създава теорията за наслагването на слънчевите и лунните лъчи, изпреварвайки съвременните трудове по интерференция на светлината. Освен той оставя разказ за срещи с… извънземни – тайнствените алкалуси (същества, напомнящи риби). Те носят скафандри и предават на хората първите научни познания, старателно записани от вавилонския жрец.

„История на света” на Берос, в която той описва първите си контакти с извънземните, е изгубена. Останали са само няколко фрагмента.

В същата библиотека са запазени и трудовете на Деметриос Фалерски. Един от тях носи странното название „За светлинния лъч в небето” – първото произведение за летящи чинии. Там се съдържат и трудовете на финикийския историк Мокус, на когото се приписва създаването на атомната теория.

Предполага се, че в Александрийската библиотека е съхранявана и знаменитата „Книга на Тот”. Според древна легенда Тот изобретява писмеността и е летописец на всички събрания на боговете. Книгата е написана върху 78 златни пластини, а за нейни автори са смятани жителите на Атлантида.

„Книгата на Тот” разкрива тайните на управлението на различни светове. Освен това тя дава власт над земята, океана и небесните тела. С нейна помощ могат да се възкресяват мъртви, да се въздейства върху хора от разстояние, да се овладеят неведоми функции на собственото тяло. С унищожаването на библиотеката изчезват всички тези трудове, в това число и златните плочи на „Книгата на Тот”. Преписаните върху папируси копия планомерно са унищожавани от жреците, а по-късно – от Инквизицията.

Духовете на Джон Ди

В по-късни времена, на границата между ХV и ХVI век, някой си абат Тритемий създава труда „Стеганография”. В предисловието му се казва: „Ще ви разкажа за начините, по които мога точно и надеждно да предам своята воля на всекиго, който разбере смисъла на моята наука, независимо колко далеч се намира. Дори на затворник, заточен в дълбоко подземие под постоянна охрана, съм способен да предам мислите си”. Какво откритие прави абатът, не е известно. Но през 1616 година ръкописът е изгорен публично.

Същата е участта и на трудовете на английския математик, географ и астроном доктор Джон Ди (1527 – 1609 г.). Запазена е само малка част от съчиненията му под название „Истинно и вярно съобщение за това, което се случва в продължение на много години между доктор Дж. Ди и някои духове”. Духове докторът нарича неземни разумни същества, с които според твърденията му нееднократно е встъпвал в контакт.

В книгата се съдържат още математически знания, чието ниво превишава чувствително съществуващите във времената на Джон Ди. Там се говори и за това, че Земята се състои от множество наложени една върху друга сфери. Между тях има точки, или по-точно повърхности, на съприкосновение. Голяма част от ръкописите са изгорени от неизвестни извършители, разграбили архива на Джон Ди след смъртта му.

Безценни древни ръкописи са унищожени и по време на Парижката комуна и Втората световна война. Множество реликви изгарят и в Националната библиотека в Сараево в началото на 90-те години на миналия век. Унищожаването на знания продължава…

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви