Приключва изграждането на защитната ограда в северната част на Кроношпан.
Съоръжението е с височина от осем метра и поставянето му е част от програмата с мерки, които компанията предприе, за да сведе до минимум възможностите за разпространение на дървесен прах от производствените площадки.

Мерките бяха съгласувани с МОСВ, Община Бургас и РИОСВ Бургас.

При изграждането на оградата бяха отстранени съществуващи в непосредствена близост тополи. Били са посадени в тази част на града преди повече от 40 години по решение на ръководството на бившия завод „Гочо Иванов“.

За всяко едно от дърветата беше извършено пълно обследване, което установи, че в по-голямата си част те са загнили и в „аварийно“ състояние.

Нещо повече, две от тополите паднаха самостоятелно през 2018 год. като поставиха под заплаха здравето и живота на преминаващите хора към съседния строителен хипармаркет.
Разположението на дърветата в тази зона нарушава всички законови изисквания за отстояние от автомобилен път или железопътно трасе.

Същевременно Кроношпан ще продължи да разширява своя „зелен“ пояс с дървесни и храстови видове, одобрени от експерти на Община Бургас.

За всяко от дърветатата, които бяха отстранени край северната ограда, в пояса ще бъдат засадени минимум два броя от други по-устойчиви дървесни вида.

Предстои изграждане на нова ограда и по протежение на източната част на предприятието.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

three × 5 =