Новата година в Общински съвет започва ударно с редица важни докладни записки, които очакват специалното внимания на общинските ни съветници. Естествено голямата драма за старейшините на града ще бъде гласуването на Проект на Бюджет 2019 година на Община Бургас.

Опозицията в лицето на БСП и новосформираната група „Заедно за Бургас“ със сигурност ще имат забележки към него, още повече и в година на местни избори

Интересно е, че самата докладна за Бюджет 2019 е поставена под номер 15. Най-вероятно тя ще бъде изтеглена като първа заради важността си. По дневен ред самото заседание започва с докладна на Костантин Луков и Пеньо Мечков, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно въвеждане на забрана за достъп на външни лица до дворовете на детски градини.

Следва докладната за промяната на данъците на автомобили в Бургас и новата формула, по която ще се изчисляват те. Причината за измененията в Наредбата за местните данъци и такси е заради промяната в закона от ноември миналата година

Кметът Николов иска приемането на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година, както и одобряването на промени в структурата на общинската администрация, определяне на общата численост на общинска администрация.

Той също така иска от общинските съветници даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“

Георги Дракалиев, общински съветник от ПП ГЕРБ, предлага празнична украса на ул. „Александровска“ и пл. „Тройката“ под формата на български знамена. Колегите му от групата на мнозинството Антон Пенев Берданков и Георги Пенчев Кузманов пък искат проектиране и поставяне на рекламни надписи на латиница с обемни букви на площад „Тройката“ и до ЖП гарата.

Общинският съветник Кирил Петков от БСП иска средства за проектиране и изграждане на паркинги зад блок 15А и 17. Ремонт на тротоари и облагородяване на междублоково пространство на блоковете 15А, 15Б, 16, 17 и 18 в к-с „Меден Рудник“

Социалистът настоява и за предоставяне от общинската администрация на първична информация и данни, необходими на общинските съветници за по-пълно и задълбочено анализиране и обсъждане на проекта на общинска администрация на бюджета на Община Бургас за 2019 г.

Друга докладна на кметът Николов се отнася за приемане на Техническо задание за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и независима акредитирана лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух

Ивайло Вагенщайн, общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, настоява от своя страна за изграждане на светофарна уредба на ъгъла на улиците ,,Гладстон’’ и ,,Сан Стефано’’. Заседанието приключва с три питания от страна на съветници.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

5 + 19 =