Четири от най-красивите водолюбиви птици, които гнездят в района на бургаските езера и Черноморието, ще бъдат изобразени на пощенски марки. Групата включва розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

Новите издания ще бъдат представени на 1 февруари от 11:00 часа в Музея на съобщенията, разположен в Централното управление на „Български пощи“. Датата е избрана специално по повод Световния ден на влажните зони, който се отбелязва на 2 февруари.

Идеята за създаването на пощенските марки е на Фондация „Виа Понтика“, която работи съвместно с държавни и неправителствени организации за опадване на биологичното разнообразие.

Тази година отбелязването на Световния ден на влажните зони има за цел да концентрира вниманието на обществото върху въпроса за опазването на климата и природните богатства.

Авторите на идеята за пощенските марки са избрали да изобразят обитатели от бургаския езерен комплекс, защото той е част от основния миграционен път на птици от цяла Европа към южните страни, носещ името „Виа Понтика“.

Много от прелитащите по този маршрут птици остават да зимуват или гнездят край Бургас заради добрите условия, които предлага районът.

Край местните езерата са установени 254 вида птици, 71 от които са включени в „Червената книга“ на България. От срещащите се видове 105 са от европейско природозащитно значение, като 9 от тях са световно застрашени, а застрашени в Европа са 95 вида.

С инициирането на издаването и пускането в употреба на тази серия от четири марки, Фондация „Виа Понтика“ цели да популяризира богатството от биологично разнообразие, което все още имаме, да промени отношението на хората към защитените територии и видове, за да има чиста природа за поколенията след нас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви