нелоялна практика

Дългоочакваното нисколихвено кредитиране за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради стартира. Фондовете за градско развитие обявиха покани за набиране на проектни предложения в цялата страна.

За първи път след панелните и обществени сгради финансиране ще има и за къщи. Но разликата е, че безвъзмездно получаване на пари няма да има. Без да обявяват конкретни лихвени проценти, и от двата фонда твърдят, че условията ще бъдат по-добри от стандартните потребителски кредити на банковите институции.

Европейските пари идват от оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), а се предоставят от „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР) и две банки.

В Южна България ще се финансират собственици на жилища в сгради до 6 апартамента. Ще отпускат средства за изолация, смяна на дограми, климатични и технически инсталации, локално отопление, газоснабдяване, както и конструктивно укрепване. Включени ще бъдат и ремонт на покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др., но в случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%.

В кредита може да бъдат включени и обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградите, инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно, според критериите на „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) за регионите София и Южна България.

Жилищните сгради трябва да са проектирани преди 1999 г. Инвестицията следва да постигне клас „С“ за енергийно потребление. Проекти с основно обновяване могат да се финансират, когато се предвижда намаление на енергийното потребление с над 60%.

Собственият принос на кандидата в проект за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради е минимум 15% от стойността на проекта. Допустимо е самоучастието да бъде намалено по преценка на ФУГ. Минималният срок за погасяване е една година, а максимумът е 15 години. Гратисният период за главницата по финансирането е 3 години.

Проектите за енергийна ефективност могат да са извън зоните на въздействие на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, но в рамките на Общите устройствени планове на включените градове в Южна България. Кандидатстването ще стартира скоро в определени клонове на ОББ.

На север с кредит от 10 хил. лева също ще санират къщи. Общата сума евросубсидия, която се очаква ще бъде отпусната, е 21 млн. лева. Около 2100 собственици на еднофамилни къщи в региона ще могат да станат по-ефективни в пестенето на енергия. Средствата ще се отпускат в офисите на „Сосиете Женерал“.

Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс, обявиха и от двата фонда. Крайният срок за инвестиране на средствата в одобрени за финансиране проекти е до края на 2023 г.

comfort.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви