трафик на хора

29 лица, сред които 7 деца, са получили подкрепа в специализираните услуги за подкрепа на жертви на трафик към Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) в градовете София, Бургас и Варна през 2018 г. Услугите, управлявани през изминалата година съвместно с неправителствените организации Фондация „SOS – семейства в риск“ и Асоциация „Деметра“, предоставят възможност за настаняване на възрастни и деца непосредствено след завръщането им в страната при случаи на трансграничен трафик или при необходимост в случаите на вътрешен трафик. Според конкретните нужди, на лицата се предоставя хуманитарна, психологическа, социална, медицинска помощ, както и правно консултиране.

В услугите се изпълняват реинтеграционни програми за жертвите, включващи съдействие за изготвяне на документи, намиране на работа за възрастните, преквалификационни курсове и/или реинтегриране в образователната система.

През 2018 г. 10 от обгрижените лица са успешно интегрирани на пазара на труда.

2 от жертвите са подготвени за кандидат-студентски изпити и към момента следват в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски свободен университет.

Болшинството от обгрижените лица са

жени, които са въвлечени в трафик с цел сексуална експлоатация.

От средата на 2018 г. подкрепа получава и мъж, който в продължение на 17 години бива експлоатиран трудово. В услугата му е предоставена здравна, психологическа и социална подкрепа. Междувременно бива подготвен и за участие в наказателен процес срещу трафиканта. По време на престоя си в приюта мъжът започва и работа.

Почти всички обгрижени лица в приютите на НКБТХ съдействат на разследващите за разкриване на престъплението.

13 лица продължават да получават подкрепа в приютите към настоящия момент.

През 2018 г. в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили и 97 сигнала за пострадали лица от престъплението трафик на хора.

Подадените сигнали касаят 155 лица, като 130 лица от тях са формално и неформално идентифицирани като потърпевши от престъплението. 25 от случаите се отнасят до сходни престъпления, сред които нарушени трудови права, заплахи в Интернет, разпространение на порнографски материали, домашно насилие и др. 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

13 − one =