Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 1 571 промишлени предприятия, или 5.2% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.
Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2017 г. по текущи цени достигат 7 791 млн. лева. Спрямо 2016 г. дeлът на сектор „Преработваща промишленост” в нетните приходи от продажби за областта нараства с 3.2 пункта.

Добавената стойност по факторни разходи е 1 004 млн. лв., или с 5.6% по-малко спрямо 2016 година.

През 2017 г. в промишлеността e произведена продукция в размер на 8 102 млн. лв., или с 15.0% повече в сравнение с предходната година.

В промишления сектор през 2017 г. броят на заетите лица достига 24 618 и формира най-голям дял – 20.0% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 1 543 предприятия от този сектор, или 5.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас.

Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2017 г. достигат 351 млн. лева. по текущи цени, или със 7.7% повече в сравнение с предходната година.

Добавената стойност по факторни разходи е 176 млн. лв., или с 21.7% повече спрямо 2016 година.

През 2017 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция в размер на 326 млн. лв., или с 9.3% повече в сравнение с предходната година.
Броят на заетите лица достига 4 968 и формира относителен дял от 4.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта /таблицата горе/.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви