Микропредприятията преобладават в Бургаска област

0
66

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 30 070 нефинансови предприятия, в които работят 122 937 лица,

произведена е продукция за 12 939 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 949 млн. лева. Нетните приходи от продажби достигат 16 249 млн. лв. и са с 13.8% повече от предходната година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.9% от общия брой, в които е произведена продукция за 1 992 млн. лв. по текущи цени или 15.4% от общата за областта.

Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 5.2% от всички, които са произвели продукция за 1 660 млн. лв. с относителен дял от 12.8%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 0.8% от общия брой и произвеждат продукция за 1 416 млн. лв. и дял от 11.0%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички и съответно 7 871 млн. лв. произведена продукция и дял от 60.8%.

През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 20 733, със загуба приключват 5 547, и с нулев резултат 3 790.

Остави отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here