Разкриване на пет нови социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предстои през настоящата година в Бургас.

В рамките на проекта ще започнат да функционират два дневни центъра за деца и младежи с увреждания, преходно и наблюдавано жилище за деца и младежи, център за обществена подкрепа за деца и семейства, с което ще се разшири кръга от социални услуги, предоставяни на територията на общината.

Предвижда се и изграждането на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени в к-с „Братя Миладинови“, бл.42. Това ще стане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Гарантира се устойчивостта на услугите в домашна среда „лична асистенция“, рехабилитация, социални дейности и услуги за социално включване в общността или в домашна среда на деца и лица с увреждания.

Ще продължи финансово и логистично подпомагането на цялостната дейност на „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“.

Ще бъдат дофинансирани дейности в социални услуги в общността, от резидентен тип и институции за деца, лица, хора с увреждания и стари хора.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви