Експерти на РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури провериха сигнал за мъртва риба в язовир „Мандра“.

При извършения оглед се констатира наличие на умряла риба в открит канал на язовира. Рибата е от различен вид (платика, сулка, скобар и таранка) и с размери около 10-15 см и заема площ около 200 м2 от водната повърхност. Каналът е обрасъл с гъста водна растителност. Водата в него е видимо чиста, без цвят, специфична миризма и опалесценция на повърхността. Няма констатирано заустване на отпадъчни води.

Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извърши пробонабиране от водата в канала. От показателите, измерени на място, се констатира ниско съдържание на разтворен кислород 2,03 мг/л, при норма от 6.00 мг/л. Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на всички анализи на водната проба.

Община Бургас е уведомена да предприеме действия за почистване на мъртвата риба.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

one × five =