Заплатата в Кроншпан е над средната

През последните тридесет дни станцията за мониторинг на съдържанието на ФПЧ /фини прахови частици/ във въздуха на бургаския жилищен комплекс „Славейков“  не е установила никакви отклонения от нормите.

През целия период на наблюдение производствените мощности на „Кроношпан“, които се намират на около 500 метра по права линия от измервателните уреди, не са спирали нито за момент работата си.

Допустимите нива според действащата наредба са 50 mg/m3 ФПЧ .

В първата част на този тридесетдневен обзор на качеството на въздуха най-високи стойности са били отчетени на 16 декември, когато станцията е регистрирала 49.2 mg/m3 ФПЧ

Пример за отклонения от нормите дават станциите, регистрирали на тази дата 1.63 пъти повече ФПЧ във въздуха над Смолян и 1.56 пъти повече ФПЧ в Кърджали.

Съответно най-ниски нива в бургаския комплекс „Славейков“ са били измерени на 20 декември, т.е 6.6 mg/m3 ФПЧ.

За сравнение на 20 декември според анализите на Изпълнителната агенция по околна среда в Благоевград превишаването е било с 1.69  пъти над нормата, в Сливен 1.14 пъти, в  Пловдив стойностите са били с 1.82  пъти над допустимите нива, а в София от 1.68 до 2.25  пъти в различните части на града.

През първата десетдневка на януари най-високите установени стойности във въздуха  над к-с „Славейков“ са достигнали 37.5 mg/m3 ФПЧ на 4 януари, а най-ниски на 6 януари – 12.6 mg/m3 ФПЧ.

Само като пример от информацията в сайта на Изпълнителната агенция по околно среда става ясно, че на 10 януари нивата на ФПЧ във въздуха над Сливен са били с 2.25 пъти повече, а във Варна с 1.39 пъти над нормата.

Станцията за мониторинг на съдържанието на ФПЧ  беше закупена от ръководството на „Кроношпан“ и монтирана в началото на жилищната зона на ж-к „Славейков“ на 500 метра по права линия от производствените площадки на предприятието.

От 10 октомври съоръжението работи без прекъсване, а данните се подават в реално време към съответните контролни органи.

Устройството е от най-висок клас,  а сертифицирането му беше извършено от независима лаборатория.

Наблюдението се извършва 24 часа в денонощието и извършва подробен анализ на нивата на съдържание на ФПЧ във въздуха, резултат от изследване на посоката, скоростта и силата на вятъра, както и на атмосферното налягане.

Поставянето на станцията за мониторинг е част от ангажиментите от страна на „Кроношпан“ към бургазлии.

През 2019 год компанията предвижда  предсрочно изпълнение на всички изисквания към дървопреработвателната индустрия, залегнали в  новите регламенти на ЕС, които ще влязат в сила през ноември 2019 год.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви