Данъчната кампания започна от днес. Физическите лица могат да подават годишната си декларация за облагане на доходите за 2018 година от днес.

Декларацията може да се подава чрез електронната услуга и на хартиен носител в офисите на НАП. Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга също започна също от днес, 10 януари.

Заради промени в данъчните и счетоводните закони, според които счетоводителите трябваше да приключат финансовата година до 10 януари и да отчетат пред НАП на кого какви суми са изплатили, данъчната кампания стартира от днес.

Заплащането на старите задължения към хазната ще се плащат първо, а след това новите налози, с цел по-голяма събираемост и по-ниски лихви за длъжниците.

Основите промени са разписани в Закона за местните данъци и такси, Закона за облагане доходите на физическите лица и ДОПК. От началото на годината кметствата започнаха проверки на собствениците на повече от един имот, които са декларирали един или няколко от тях като основно жилище. Сега за имот, който е основно жилище, се дължи местен данък с 50 на сто намаление. Заради многото злоупотреби обаче бонусът отпада за всеки, който е обявил за основно повече от едно жилище. При нарушение, засечено от кметовете, те ще начислят в пълен размер налога за всички жилища.

Отпадна и ползваното досега облекчение за основно жилище при таксата за битови отпадъци, което се изразяваше в освобождаване от плащане на първата и втората ѝ компонента – такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци и депо.

Нотариусите при сделки с автомобили вече ще са длъжни да извършват проверка дали са платени всички дължими данъци върху МПС-то чрез системата за обмен на информация между няколко министерства и общината. В момента такава проверка се прави само ако купувачът изрично я поиска.

При ползването на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания е отпаднало задължението към данъчната декларация да има документ от половинката, че той няма да ползва бонуса. Ако бъдат уличени в неправомерно ползване, двамата родители ще възстановят частта, която са ползвали, без да им се полага.

И двамата родители на деца с увреждания вече имат възможност да ползват облекченията, ако доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител. Целта е и семейства с по-ниски доходи да ползват пълния размер на отстъпката.

Сумите вече се закръгляват и стотинките изчезват от декларациите. Самоосигуряващите се лица ще подават годишната данъчна декларация, както и всички други справки и декларации само по електронен път. В момента подаването на декларацията за дължими данъци е регламентирано само за предприятията – платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви