Община Бургас стартира обществена поръчка за реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Проектът предвижда промени в обемно-пространствения образ на сградата, промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда, промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата, мерки за постигане на енергийна ефективност, ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства, както и ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.

Прогнозна стойност на поръчката, без да се включва ДДС, е 6 464 277 лева. Ремонтните действия ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

Сградата е изграждана като културен дом. С реконструкцията и преустройството на сградата се цели преосмисляне на вътрешните пространства в нея, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.02.2019г. в сградата на Община Бургас. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.02.2019г

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви