Краят на света

І Част
От зараждането на живота на Земята преди около 4,54 млрд. години уязвимите видове винаги са съществували в сянката на унищожението. Изчезването на видовете е нещо напълно естествено – 99% от всички 4 млрд. форми на живот в света, за които са смята, че са еволюирали оттогава, вече са измрели.

Поне едно от тези масови измирания е било причинено от някакво апокалиптично събитие. Динозаврите, заедно с повече от половината от останалите видове, са били ликвидирани преди 65 млн. години, след като астероид с диаметър 10 км се разбил някъде в полуостров Юкатан. Други природни бедствия, които могат да имат подобен ефект, са рязка промяна в климата или масивно вулканично изригване.

Космическите заплахи за живота на Земята също винаги са ни съпътствали – сблъсъкът на нашата галактика – Млечния път – с най-близката друга галактика – Андромеда, например, или появяването на черна дупка. В действителност обаче може да се окаже, че най-големите рискове за човечеството произлизат от нашите собствени действия – климатичните промени, замърсяването, изчерпването на природните ресурси, ядрените оръжия или – нещо друго.

Според песимистите, светът ще се сгромоляса рязко – с гръм и трясък. Или ще върви към гибелта си бавно и дълго време. Според оптимистите пък, човечеството ще преодолее трудностите и ще оцелее в този си вид или – под друга форма.

Предлагаме ви множество от възможни сценарии на развитие на човечеството или на независещи от човека изменения на Земята или във Вселената, които биха могли да сложат край на света ни.

1. Смърт от поемането на наркотици и настъпването на еуфория
Много голяма част от човечеството ежедневно използва наркотици, като например – кофеин или никотин. Други наркотици подобряват настроението или държат човек в будно състояние в продължение на денонощия. Не е изключено да настъпи катастрофална зависимост на човечеството от наркотиците, при която то да започне да измира постепенно.

Наркоманията (или токсикоманията) е болест, предизвикана от периодичната употреба на някакво упойващо или токсично (отровно) вещество, с тенденция дозировката му постоянно да се повишава. Тази болест води до психо-физическа зависимост от съответното вещество и до пагубни и необратими последствия за целия организъм. Наркоманията неминуемо води до смърт.

2. Внезапна промяна в физичните константи на Вселената
Ако Земята е била създадена и все още се намира в регион, известен като „фалшив вакуум”, тази област може във всеки момент да премине в по-ниско енергийно състояние. Този срив може да се случи със скоростта на светлината и нашите атоми няма да успеят да се задържат един за друг при вълната от енергия, която би последвала, и всичко би се разпаднало. Ако това се случи, Вселената няма да бъде такава, каквато я познаваме. Но това едва ли вече ще има значение за нас.

3. Ускорител на частици и частицата „стрейнджлет”
В квантовата механика има много страховити хипотези. Една от тях е свързана с елементарната частица, наречена „стрейнджлет”, която може да трансформира всяка друга материя в света в копие на себе си. Така само за няколко часа няколко такива частици могат да превърнат планетата ни в безформена маса стрейнджлети. Физиците отдавна теоретизират, че ускорителите на частици (като големия адронен колайдер) може да унищожат Земята. Когато електрическите полета се използват за ускоряване на протони, те биха могли да се сблъскат с огромна скорост, при която да се създадат малки черни дупки, които бавно ще погълнат нашата планета и дори – цялата Слънчева система.

4. Краят на времето
През 2007 г. испански учени предложиха алтернативно обяснение на мистериозната тъмна материя, която представлява 75% от масата на Вселената и действа като антигравитация, разделяйки галактиките една от друга. Те изказаха предположението, че ефектите, които наблюдаваме, се дължат на това, че времето се забавя и изтича от нашата Вселена.

5. Мегацунами и потоп
Мегацунами би могло да унищожи цялото източното крайбрежие на САЩ, на Япония или друга океанска или морска държава. Крайбрежните области в целия свят може да бъдат наводнени. Каква би могла да бъде причината: стопяване на ледниците, земетресения в океаните и моретата, падане на астероид в океан или в море. Геолозите се тревожат, че евентуално бъдещо изригване на някой вулкан може да запрати в Атлантическия океан парче скала, два пъти по-голямо от остров Ман, което да предизвика вълни с височина над един километър с катастрофални последици.

6. Геомагнитна инверсия
Магнитното поле на Земята представлява щит срещу опасната слънчева радиация. През известен период северният и южният магнитен полюс разменят позициите си и по време на тази размяна магнитното поле може да отслабне или да изчезне в продължение на години. Ако това се случи, на нашата планета могат да попаднат космически лъчи, които да унищожат всяка форма на живот. Последната известна такава смяна се е случила преди почти 780 000 години и е възможно да се повтори в недалечно бъдеще.

7. Избухване на свръхнова звезда в близост до Слънцето
Когато една свръхмасивна (свръхнова) звезда умира, от нея в космическото пространство се изстрелват високоенергийни гама-лъчи. Ако такива лъчи достигнат Земята, тяхната огромна енергия би разкъсала молекулите на атмосферата и би унищожила защитния озонов слой. Огнена въртележка в Космоса би могла да изпепели живите организми на Земята.

8. Черна дупка
Черните дупки са най-мощните гравитационни обекти във Вселената, които са способни да разкъсат Земята на съставните й атоми. Дори и ако е на милиарди километри, една черна дупка може да извади Земята от Слънчевата система и да я запрати в космическото пространство, където тя ще се рее без източник на светлина и топлина. Най-малкото, черната дупка би могла да изкриви орбитите на всички планети от Слънчевата система, както – и орбитите на техните спътници. А би могла и да откъсне някои планети от системата. Ако черна дупка изхвърли Юпитер от нашата слънчева система, на Земята ще падат 10 000 пъти повече метеорити. Но най-близките черни дупки се намират на хиляди светлинни години от Земята.

9. Агресивни видове
Агресивните видове може да са растения, животни или микроби, попаднали в екосистема, която не разполага със защита срещу тях. Популацията на нашественика бързо се увеличава, а нападнатата екосистема е дестабилизирана и застрашена от колапс.

10. Трансхуманизъм
Биологичните и технологичните нововъведения могат да доведат хората до ново ниво, отвъд сегашното, на което те вече няма да приличат на представителите на човечеството, които съществуват днес. „Постхората” ще функционират с изкуствен интелект, базиран на мислите и спомените на древните хора, които са били вкарани в компютърна система и съществуват единствено под формата на дигитална информация в мрежа.

11. Ядрена война или повреда на ядрена електроцентрала, последвана от ядрена зима
След бомбардировките над Хирошима и Нагасаки с ядрени бомби в края на Втората световна война двете суперсили – САЩ и СССР навлязоха в период на „студена война”, приключил през 1991 г. От десетилетия насам ядрените бомби държат световното население в страх от Армагедон и, докато лидерите на страните с ядрени оръжия си сътрудничат в разоръжаването, ядреният тероризъм все още е голяма опасност. Известно е съществуването на около 20 000 ракети с ядрени бойни глави, пръснати по целия свят. А за още колко не знаем?

12. Компютрите и роботите завладяват света
Развитието на новите технологии и изкуствения интелект би могло да доведе до появата на компютърен свръх разум, който да поведе компютрите и роботите на война срещу хората. Военните роботи стават все по-сложни и все повече се доближават до човешкия интелект. Скоро може да започнат да взимат и самостоятелни решения. И да решат, че ще им бъде по-комфортно, ако изтребят хората в света. Възможно е някоя извънземна цивилизация да изпрати свои роботи, които да завладеят Земята и да унищожат човечеството.

13. Промяна на климата и екологията, намаляване на биоразнообразието, колапс на екосистемите
Днес около 70% от бедствията са свързани с климата, а преди 20 г. са били 50%. Тези бедствия вземат повече човешки жертви и цената за справянето с последствията от тях е все по-висока. Разрушителните внезапни проливни дъждове, интензивни тропически бури, повтарящи се наводнения и суши, вероятно ще се увеличат.

Изсичането на тропическите гори ще намали дъждовете в тропиците, а затоплянето на Световния океан, ще повлияе на изхранването на фитопланктона. Това ще доведе до пустинни области в тропическите зони и ще намали биоразнообразието в света.

След резки климатични изменения може да започне масова миграция на население. Ще започне ново преселение на народите. И ще има множество конфликти за оставащите ресурси (храна, пасища за животните, питейна вода, полезни изкопаеми…), тъй като някои части на света ще станат много по-непригодни за живеене.

14. Влошаване на качеството на почвите и намаляване на земеделските добиви
Качеството на около 40% от селскостопанската земя в света е сериозно влошено. Ако до 2025 г. настоящата тенденция на деградация на почвите в Африка продължи, континентът ще бъде в състояние да се изхранва само 25% от населението си.

15. Сблъсък на космически тела (комети, метеорити, астероиди, друга планета от Слънчевата система или планетата Нибиру) със Земята
Според изчисленията на учените, на всеки 500 000 години обект с диаметър около 1 км се сблъсква с нашата планета. А обект с диаметър над 6 км, който би предизвикал масово измиране на видовете, може да се сблъска с нашата планета на всеки 100 млн. години. Като срещата ни с втория вид обекти вече е просрочена. След сблъсък на Земята с метеорит ще настанат опустошение, пожари, земетресения, може да се активират някои вулкани. Ако планета от ранга на Меркурий се сблъска със Земята, животът на нашата планета ще бъде унищожен.

Някои астрономи обясняват възникването и развитието на живота на Земята с влиянието на планетата Юпитер, която защитава нашата планета от голяма част от метеоритите. Ако Юпитер не съществуваше, метеоритните удари върху Земята биха били поне 10 000 пъти повече.

Неделин Бояджиев

http://www.beinsadouno.com

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви