Държавно предприятие „Пристанищна инфарструктура – Главно управление“ обяви търг за „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища“ (PORT COMMUNITY SYSTEM – PCS).
PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния поток от информация между заинтересованите страни на пристанищната общност чрез общ интерфейс и която да стандартизира обмена на съобщения между тях.

Основно място на изпълнение са двата брегови центъра – във Варна и в Бургас.

Стойност на дейностите е 9 млн. лв. без ДДС. Срокът за разработване и внедряване на PCS е 24 месеца. Финансирането е чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, съфинансирана със средства от ЕС.

Оферти се получават до 17:30 часа на 18 декември 2018 г. Ще бъдат отворени в 10:00 часа на 19 декември 2018 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви