Новият председател на Административен съд – Бургас Чавдар Димитров встъпи в длъжност. Това стана по време на официална церемония в присъствието на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, административни ръководители на съдилища и прокуратури в Бургас, съдии и съдебни служители.

Председателят на ВАС Георги Чолаков подчерта, че избирането на съдия Димитров с пълно мнозинство от Съдийската колегия и подкрепата на магистратите от Бургас е огромен вот на доверие. Чолаков изрази увереност, че доверието ще бъде оправдано и пожела добри резултати при отчитането в края на мандата

Съдия Димитров благодари на съдиите и на съдебните служители за досегашната работа. Новият председател изрази надежда за запазване на високия професионализъм в Административен съд – Бургас и подобряване срочността и качеството на правораздаването.

„В тази институция работят много отговорни съдии и служители“, заяви съдия Панайот Генков, който до момента изпълняваше функциите на административен ръководител и пожела успех на новото ръководство на съда.

На 30 октомври 2018 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Чавдар Димитров за председател на Административен съд – Бургас. Пред това той получи и подкрепа от Общото събрание на съдиите от Административен съд – Бургас.

Съдия Димитров е с ранг „съдия в Апелативен съд“, има над 16 години стаж в органите на съдебната власт. Магистър по право на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград. Специализирал е в областта на правото на Европейския съюз

В периода 11.10.2004 г. – 23.03.2007 г. е бил младши съдия в Окръжен съд – Ямбол, след което е съдия в Районен съд – Бургас. От 2012 г. е част от съдийския състав на Административен съд – Бургас.

През периода 2013 г. – 2014 г. след спечелен конкурс е командирован като национален експерт в Европейската комисия в Брюксел. През 2015 г. е изпълнявал функциите на национален експерт – юрист в Английско – българската секция на Европейския съд за правата на човека при Съвета на Европа, гр. Страсбург, Франция.

Участвал е в множество международни и национални обучения, конференции и семинари по въпроси и проблеми на административното правораздаване и правото на Европейския съюз.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви