Съдия Петя Георгиева от Бургаския районен съд прекрати производството по искането от Турция. Тя отказа правна помощ на I-ви Тежък наказателен съд – гр. Къркларели. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Според съда, ново изслушване на четиримата ни граничари – Михаил Цонков, Николай Петков, Живко Петков и Николай Костов, в турския съд би накърнило суверенитета на страната ни. В случай, че молбата за правна помощ бъде изпълнена, това би нарушило правото на всеки един от четиримата да не бъде съден два пъти за едно и също престъпление. Освен това по случая е изтекла абсолютната давност.

В Турция обаче ще има процес, като делото е насрочено за 12.03.2019 г.

„Аз лично считам, че имаме пълно основание да вярваме в компетентността на турския съди разчитаме от негова страна на една справедлива присъда“, коментира адвокат Кожужаров / на снимката долу с очилата/. Тепърва с колегата си Станко Кралев и подзащинтите ще обсъдят какви действия да се предприемат, посочи още той.

Българските граничари са привлечени като обвиняеми от турските съдебни власти за съучастие в престъпление за причиняване на смърт поради небрежност, причиняване на леко нараняване и увреждане на имущество, според действащото законодателство в Република Турция.

МОТИВИ НА РАЙОНЕН СЪД

Районен съд – Бургас не даде ход на делото и приложи резервата по чл. 2 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, като отказа правна помощ на Първи тежък наказателен съд – гр. Къркларели, Република Турция, с предмет вземане на защитни обяснения от българските граждани Михаил Цонков, Николай Костов, Живко Петков и Николай Петков.

Съдът прекрати съдебното производство.

Образуваното наказателно производство спрямо българските граждани е по повод внесен обвинителен акт, с който са им повдигнати обвинения за „съучастие в престъплението причиняване смърт по небрежност“; „съучастие в престъплението леко нараняване“ и „съучастие в престъплението увреждане на имущество“ от НК на Република Турция.

Със Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в чл. 1, т.1, б. „а“, Република България е направила резерва по чл. 2 от Конвенцията, като е заявила, че отказва правна помощ в случаите, когато спрямо същото лице, за същото престъпление има влязла в сила присъда, постановление или определение за прекратяване на делото, както и когато наказателната отговорност е погасена, поради изтичане на предвидената в закона давност. Съдебният състав прие, че според разпоредбата на чл. 2, б. „b“ от цитираната Конвенция, ако замолената страна счете, че изпълнението на молбата би могло да накърни суверенитета, сигурността, обществения ред или други интереси, правната помощ може да бъде отказана.

Според Районен съд – Бургас, в случай на изпълнение на молбата за правна помощ на Първи тежък наказателен съд – гр. Къркларели, Република Турция, би бил накърнен суверенитета на Република България. Освен това за престъпленията е изтекла абсолютната погасителна давност, изключваща наказателно преследване съгласно НК на Република България.

Наред с гореизложеното, съдът счете, че чрез изпълнението на молбата за правна помощ от Първи тежък наказателен съд – гр. Къркларели, Република Турция, по отношение на Михаил Цонков

би бил нарушен принципа „Non bis in idem“ или правото на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление, уреден в чл. 50 от Хартата на основните права на ЕС.

Това е така, тъй като има влязло в сила постановление за прекратяване на наказателното производство от 2008 г., на Военно-окръжна прокуратура – Сливен, по което Михаил Ц. е бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 123, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.

Определението на съда е окончателно.

Още по темата от днешното заседание на Бургаски районен съд ТУК

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

eighteen − 11 =