СНЦ „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962” и ПФК „Нефтохимик 1962” АД молят за съдействие за предоставянето на възможност за безвъзмездно право на ползване на спортен комплекс „Изгрев”. Искането е изпратено в писмо до ОбС – Бургас. Освен учредяване право на ползване върху имота – публична общинска собственост, желанието на сдружението е то да стане ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда.

Искането е в резултат на затрудненото финансово състояние на дружеството поради недостатъчно текущо финансиране. Част от тези задължения са и към Община Бургас, която е собственик на ползваната от АД-то спортна база „Изгрев”.

Както е известно търговското дружество се помещава и развива дейност в спортната база, със седалище и адрес на управление в „Изгрев”. В ДЮШ тренират над 250 деца и младежи от 6 до 19 г., които ползват базата.

Децата и юношите тренират в базата. Това е свързано с натрупването на ежемесечни разходи, които поставят сериозна бариера пред сдружението и клуба за осъществяване на основната цел – развитието, популяризирането и утвърждаването на футбола като масов и професионален спорт и общото физическо възпитание в Бургас, се казва в писмото. Към момента има просрочени задължения за приблизително 60 000 лв.

„Търговското дружество е в невъзможност да финансира школата. Разходите за наем и ползване на спортната база са перо, което значително утежнява дейността на сдружението и клуба.

Почерпвайки опит от развитието на школите и клубовете в други български градове, установихме, че за същите е налице възможност да им бъдат предоставени базите, на които тренират и в които се помещават за безвъзмездно ползване, евентуално на символични наемни цени. Това значително разтоварва клубовете не само във връзка с погасяване на старите им задължения, но и с оглед предотвратяване натрупването на нови, свързани с ползването на тренировъчните бази”, се посочва в искането.

ПФК „Нефтохимик Бургас 1962” АД е търговско дружество с капиталово участие на Община Бургас в размер на 80,82%, по силата на което тя се явява основен и мажоритарен акционер на дружеството. Сдружението участва в капиталовата структура на търговското дружество със своите 0,95%. Третият акционер е бизнесменът Павел Бошнаков.

Имотът, спортен комплекс „Изгрев”, публична държавна собственост, е с площ от 14 385 кв. м. Намиращата се в имота двуетажна сграда, предназначена за спортни дейности, е с площ 704 кв. м.

Входираното от председателя на УС на дружеството Николай Тодоров писмо е адресирано до кмета на общината Димитър Николов, до Председателя на ОбС-Бургас и да Постоянната комисия по спорт, младежки дейности и туризъм.

Както е известно ръководството на „Нефтохимик” направи реконструкция на футболния терен в „Изгрев”. След модернизацията, двете маломерни игрища се превърнаха във футболно игрище със стандартни размери, с нова модерна изкуствена настилка и трибуна за зрители. Той покрива и критериите за провеждане на официални мачове от всички детско-юношески първенства.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви