През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 151 жилищни сгради с 879 жилища в тях и 97 295 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 17 531 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 34.8%, жилищата в тях – с 81.2%, а общата им застроена площ – с 52.2%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 31.7%, а тяхната РЗП – със 78.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 60.6%, жилищата в тях – с 38.2%, а общата им застроена площ – с 4.1%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 10.4%, а на тяхната РЗП – с 60.2%.

През третото тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 77 жилищни сгради с 1 293 жилища в тях и със 70 720 кв. м РЗП и на 29 други сгради с 22 012 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 23.8%, а тяхната РЗП – с 0.2%, докато броят на жилищата в тях нараства близо два пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 31.0%, а общата им застроена площ – с 51.5%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 26.2%, жилищата в тях – с пет пъти, а общата им застроена площ – със 144.0%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 3.6%, а съответната им РЗП се увеличава с 10.1%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

17 + 13 =