строителство

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1 207 други сгради със 707 761 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават

с 12.4%, жилищата в тях – с 15.2%,

а общата им застроена площ – с 14.7%.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6%, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3%, а тяхната РЗП – с 26.2%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7%, броят на жилищата в тях – с 32.0%, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%.

Издадените разрешителни за

строеж на административни сгради се увеличават с 32.1%,

а тяхната разгъната застроена площ нараства над четири пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 1.1%, а тяхната РЗП – с 0.8% Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите

София (столица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564.

През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 1 038 жилищни сгради с 5 921 жилища в тях и с 667 401 кв. м обща застроена площ, на 29 административни сгради/офиси с 81 451 кв. м РЗП и на 638 други сгради с 448 587 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 8.0%, жилищата в тях – с 4.4%, а общата им застроена площ – със 17.8%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 16.0%, а общата им застроена площ – с 211.6%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 11.9%, а тяхната РЗП – със 17.8%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови

жилищни сгради се увеличават с 5.7%, жилищата в тях – със 73.7%, а разгънатата им застроена площ – с 47.8%.

Броят на започнатите административни сгради също нараства със 7.4%, а тяхната РЗП – със 165.7%. Започнатите други видове сгради намаляват със 7.8% , докато общата им застроена площ е повече с 16.6%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 182 жилищни и 74 други сгради; София (столица) – 181 жилищни, 16 административни и 36 други сгради; Варна – 113 жилищни и 35 други сгради; София – 84 жилищни и 48 други сгради; Бургас – 77 жилищни и 29 други сгради /БГНЕС

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

3 × two =