строителство
Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1 207 други сгради със 707 761 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават

с 12.4%, жилищата в тях – с 15.2%,

а общата им застроена площ – с 14.7%.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6%, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3%, а тяхната РЗП – с 26.2%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7%, броят на жилищата в тях – с 32.0%, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%.

Издадените разрешителни за

строеж на административни сгради се увеличават с 32.1%,

а тяхната разгъната застроена площ нараства над четири пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 1.1%, а тяхната РЗП – с 0.8% Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите

София (столица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564.

През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 1 038 жилищни сгради с 5 921 жилища в тях и с 667 401 кв. м обща застроена площ, на 29 административни сгради/офиси с 81 451 кв. м РЗП и на 638 други сгради с 448 587 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 8.0%, жилищата в тях – с 4.4%, а общата им застроена площ – със 17.8%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 16.0%, а общата им застроена площ – с 211.6%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 11.9%, а тяхната РЗП – със 17.8%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови

жилищни сгради се увеличават с 5.7%, жилищата в тях – със 73.7%, а разгънатата им застроена площ – с 47.8%.

Броят на започнатите административни сгради също нараства със 7.4%, а тяхната РЗП – със 165.7%. Започнатите други видове сгради намаляват със 7.8% , докато общата им застроена площ е повече с 16.6%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 182 жилищни и 74 други сгради; София (столица) – 181 жилищни, 16 административни и 36 други сгради; Варна – 113 жилищни и 35 други сгради; София – 84 жилищни и 48 други сгради; Бургас – 77 жилищни и 29 други сгради /БГНЕС

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви