мъртва риба

Експерти на РИОСВ-Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“ ще извършат днес повторна съвместна проверка във връзка със сигнал за мъртва риба във водоем край Поморие. На 1 ноември след сигнал на тел. 112 е направен оглед на водоема – при тази проверка

водата е със зеленикав цвят и с гниеща миризма.Не са открити екземпляри от мъртва риба,

не са установени мазни петна от разливи на нефтопродукти, както по брега, така и по крайбрежието на водоема.

мъртва риба

Взетата водна проба ще бъде изследвана по показатели активна реакция (pH), pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор. Резултатите се очакват след приключване на анализите.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

17 − 13 =