Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да бъде образувано производство по жалбата на Община Поморие, с която кметът Иван Алексиев настоява за спиране на процедурата за определяне на концесионер на плаж „Поморие-изток”, поради нищожност.

Мотивите на КЗК са, че не е спазен 10-дневния срок за обжалване от обнародването на Решението за предоставяне на концесия за плажа в Поморие в „Държавен вестник”

До подаване на жалба се стигна след като Министерството на туризма обяви конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие-изток” и стана ясно, че концесионната територия неправомерно обхваща общинска собственост, като част от градската инфраструктура, а именно ул. Крайбрежна, която е транспортна улица и пешеходна зона.

Въпреки изложените от Алексиев мотиви, че според предвидената в закона правна възможност не може да се предоставя концесия върху територия, която не съставлява морски плаж (каквато е улицата), според КЗК това твърдение е без правно основание, а административният акт, издаден от Министерството на туризма, не може да бъде оспорен извън горецитирания 10-дневен срок

Лично за мен, мотивите за отказа на КЗК са меко казано странни, но не аз ще коментирам това, а компетентните органи. Разпоредил съм най-кратки срокове, в които да обжалваме Решението пред ВАС. Законът ни дава тази възможност и ние ще се възползваме от нея. Казах го преди, казвам и сега, че Община Поморие ще защитава интересите, поминъка и достойнството на поморийци, по всички разрешени от закона начини. Аз вярвам, че българският съд ще вземе най-правилното решение за поморийци, но вярвам и в поморийци и в тяхната подкрепа, че заедно ще продължим да отстояваме и защитаваме както интересите на държавата, така и нашите местни интереси, на местните хора”, каза кметът на Поморие Иван Алексиев.

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви