Общинското предприятие „Хляб и хлебни изделия“ скоро може да мине под шапката на друго дружество – Общински пазари и така последното да се превърне в едно от най-големите в Бургас.

Администрацията поиска съгласие от Общински съвет-Бургас за преобразуване чрез вливане по реда на Търговския закон на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в „Бургаски пазари“ ЕООД.

Мотивите се, че ако се обединят ресурсите на двете общински дружества, незаетите обекти на пазарите, могат да бъдат организирани като точки за продажба на готова храна, а административните и режийни разходи – значително намалени. По този начин, чрез ефективно управление на собствеността на „Бургаски пазари“ ЕООД, с минимални инвестиции в оборудване, ще се увеличат обемите от произведена и реализирана продукция от „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД и ще се оптимизират разходите.

Вливането ще стане по реда на Търговския закон. В този случай персоналът на Хляб и хлебни изделия може да бъде преназначен в „Бургаски пазари“ ЕООД по реда на Кодекса на труда.

Независимо, че в този случай търговският закон не изисква както от страна на Общинския съвет, така и от страна на администрацията, извършването на одит, такъв ще бъде направен. По този начин ще има ясна представа за състоянието на дружествата към момента на извършване на вливането.

За одитор се предлага Георги Дочев, който през последните две години не е проверявал нито едно от двете дружества.

Постоянната комисия по туризъм разгледа днес предложението на администрацията. С изключение на Ангел Божидаров, който гласува „въздържал се“, останалите членове одобриха да се даде старт на процедурата. Продължителността на вливането може да отнеме месеци.

Ангел Божидаров единствен изказа съмнения от целесъобразността на преобразуването с мотива, че дружеството Хляб и хлебни изделия не е в цветущо финансово състояние. Наскоро самите Общински пазари дадоха 200 х. лв. за погасяване на задължения на хлебопроизводителя. Имаше и още една финансова инжекция от 200 000 лв.

Друго предложение на администрацията, което получи зелена светлина от Постоянната комисия по туризъм е за рекламната дейност на общината.

Като цяло няма промяна в тарифите. Въвеждат се две нови места, които могат да се ползват за реклама – сградата на „Спортни имоти“ и автогара Юг. Администрацията подробно е описала всички предложения заради изискване решенията за реклама да бъдат финансово мотивиране.

снимка: BurgasNews

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

19 − 17 =