Проблемът със Синята и Зелена зони в Бургас се разраства и ще става все по-сериозен. Това мнение изразява омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев в писмо до общинската администрация.

Общественият посредник представя проблем, свързан с детайл от „Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на Община Бургас“

През месец юли Стамболиев, че получил сигнал от гражданин, който е роден в Бургас, притежаващ жилище в к-с „Лазур“, но е с постоянен адрес в столицата, където живее и работи. От това лято бургаският му апартамент вече попада в обхвата на новата „зелена“ зона за платено паркиране.

При тези нови условия гражданинът е пожелал да закупи разрешително, т.е временен стикер, за да може да паркира личния си автомобил пред своето жилище, а не да заплаща за това право чрез SMS всеки час, всеки ден и така в продължение на два месеца.

С аргумент, че неговият постоянен адрес е в София, той е получил отказ, основан на Раздел IV от общинската наредба, според който издаване на разрешително за паркиране в познатите на всички вас „синя“ и „зелена“ зони  е възможно единствено за лица с постоянен адрес точно в тези зони

„От всичко това става ясно, че заради този текст в наредбата всеки български или чуждестранен гражданин може да попадне в ситуация, в която притежава жилище в Бургас /наследствено или новозакупено/и заплаща за него всяка година данък и такса смет. Ако обаче по една или друга причина живее и работи в друго населено място и постоянният му адрес е там, то тогава почивката в бургаския му дом ще поскъпне, щом имотът попада в пределите на синя или зелена зона“, пише омбудсманът.

Ето защо в началото на месец август той отправил предложение към Общинския съвет и към Общинско предприятие „Транспорт“ да бъде обмислена и въведена промяна, разглеждаща единствено случаи със собственици на имоти с предназначение – жилище.

Така да бъде изменена „Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони“, по-точно в частта и за режима за платено локално паркиране по постоянен адрес

Както тогава, така и днес Стамболиев смята, че създадената несправедливост може да бъде поправена чрез въвеждането на нова алинея  към досегашния чл.13, чрез която да се регламентира валидност на абонаментен стикер за платено паркиране за срок от един, два или три месеца, по подобие на винетните стикери.

С официално становище директорът на ОП „Транспорт“  изразил опасение,

че е възможно предлаганите от Стамболиев промени да доведат до хаос при издаването на стикери за локално паркиране и че не е ясно как ще се процедира с имоти, които са притежание на съпрузи или имат повече от един собственик, например при случай с повече наследници на един имот, или с лица, които притежават повече от един имот в Бургас

Членовете на общинските комисии по „Транспорт и морско дело“, по „Бюджет и финанси“ и по „Правни въпроси“ отложили във времето евентуалното въвеждане на промяна в наредбата.

Тъй като последното, което искам, е  да възникне  административен „хаос“ или да бъдат създадени условия за злоупотреби , ще се радвам, ако уважаваните от мен общински съветници разгледат възможността такъв стикер да дава право на платено паркиране за определен срок от календарната година само на един собственик за съответен имот. Можем да разширим това условие и да допълним, че за втори или за всеки следващ собствен имот на същото лице, стикер за платено паркиране няма да се издава„, споделя още общественият посредник.

Той допълни, че не трябва да се пренебрегва факта, че ако подобни временни стикери за синята и зелената зони на Бургас бъдат въведени, ОП „Транспорт“ ще генерира допълнителни приходи, без да се налага увеличаване на щата

Омбудсманът бил наясно съм с това, че предложенията му не изчерпват всички възможности и експертите в различните комисии и в ОП „Транспорт“ можели да предложат работещи решения, но той продължава да апелирам за разрешаването на този казус, защото причините за това са най-малко 2841 /две хиляди осемстотин четиридесет и една/.

От писмо на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ става ясно, че 2841 лица с постоянен адрес в други населени места са собственици на жилищни имоти в Бургас, попадащи в обхвата на зоните с платено паркиране.

От тях 2642 лица имат жилища в пределите на „синята“ зона, а 206 лица – в „зелената“ зона

За съжаление тази информация вече не е актуална, тъй като зоните за платено паркиране наскоро разшириха обхвата си и в тях попадат още собственици на жилища с такъв проблемен статут, а всичките те са или наследници, или инвеститори в недвижими имоти.

С оглед на това, че „синята“ и „зелената“ зони по-вероятно ще увеличават своите размери в града, а няма да ги намаляват, можем ли да прогнозираме, че проблемът, за който настоявам да бъде намерено решение, ще става все по-голям? За съжаление, отговорът е „ДА“.

Вярвам, че Общинския съвет ще потърси справедливо разрешение на създалата се ситуация в Бургас„, завършва Стамболиев

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви