работа

102 работни места за безработни висшисти до 29 години се предлагат на територията на Бургаска област по нова програма, съобщиха от Бюрото по труда. 82 от работните места са към централните ведомства, 3 работни места има в Областна администрация Бургас и 17 работни места  – в общински администрации.

Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2019 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, започна от 01 октомври 2018 г. Инициативата предоставя

възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст

да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност.

По програмата са обявени общо 2569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях.  1 929 са обявени работни места в централни институции и поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана на Република България, министерства, държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, еколози и др.

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

В Програмата могат да участват младежи на възраст до 29 години, ненавършени до 19.10.2018 г. включително,

притежаващи висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, и без трудов стаж по придобитата специалност,

с която кандидатстват. За да участват в Програмата кандидатите трябва да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” като търсещи работа лица.

Младежите, отговарящи на изискванията за включване в Програмата подават Заявление по образец на хартиен носител в бюрото по труда или по електронен път от сайта на Агенцията по заетостта. Едновременно може да се кандидатства за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Срокът за подаване на заявления е до 19 октомври 2018 г. включително.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви