През 2017 г. на територията на област Бургас са регистрирани 379 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 478, а на загиналите – 42 души. В сравнение с 2016 г. броят на произшествията се увеличава с 33.0%, на загиналите лица – с 16.7% и на ранените лица – с 28.8% (Фиг.1).

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП, по брой загинали и ранени лица при ПТП.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 356, или 93.9% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС – 262, или 73.6%, следват водачите управлявали държавни/фирмени МПС – 89, или 25.0% и неизвестни водачи – 5, или 1.4%.

През 2017 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 52, а най-малко през месец януари – 9 броя. Най-много са ранените лица през месец юли – 68, или 14.2% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месеците юни и юли – 16.7%, докато през месец февруари няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в петък – 65, като броят на пострадали и загинали лица през този ден е съответно 88 и 6.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

Деца и младежи под 15 години – 9.2%;
От 15 до 24 навършени години – 17.8%;
От 25 до 64 навършени години – 57.1%;
Над 65 навършени години – 15.9%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите – 40.6%, следвани от пътниците на МПС – 39.7%, пешеходците – 19.5% и работниците на пътя – 0.2%. Загиналите водачи при ПТП са 52.4%, а загиналите пътници и пешеходци, съответно 31.0 и 16.7%.

През 2017 г. на територията на област Бургас 59.1% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 261 ранени и 13 загинали, останалите 40.9% са регистрирани извън населените места, съответно с 217 ранени и 29 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас – 203,

съответно с 263 ранени и 15 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 33 ПТП, с 47 ранени и 6 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви