Отворени са постъпилите оферти за изработването на технически проекти при основния ремонт на над 30 км републикански пътища. Въз основа на проектите, които ще бъдат направени, ще се рехабилитират над 6 км от път III-6009 Каблешково – Ахелой, близо 8 км от път III-9061 Тънково – Слънчев бряг и 16 км от път III-7907 Дебелт – Братово.
През летните месеци отсечките Каблешково – Ахелой и Тънково – Слънчев бряг са част от алтернативния маршрут за Слънчев бряг и Ахелой, като се избягва преминаването през Бургас и Поморие. Третокласният път Дебелт – Братово свързва населените места около езеро Вая с второкласния път II-79 Бургас-Средец.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции

За обособена позиция №1 – 6 км път III-6009 (Карнобат – Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец –Каблешково – Ахелой – (обходен път Слънчев бряг – Бургас, отворените оферти са на:
• „Алве Консулт“ ЕООД;
• „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД;
• „Инжконсултпроект“ ООД.
Пътят преминава през гр. Каблешково. В участъка няма големи съоръжения. Индикативната стойност за изработването на техническия проект е 44 200 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

За обособена позиция №2, в която е ремонтът на 7,8 км от път III-9061 (Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг, отворените оферти са на:
• Ий Кей Джей България Кънсълтинг;
• „Трафик Холдинг“;
• „Пътпроект 2000“ ООД;
• „Пътпроект“ ЕООД;
• „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД.
В отсечката има 2 съоръжения, които предстои да бъдат основно ремонтирани – мост над р. Хаджийска, с дължина 63 м, и стоманобетонов мост, премостващ отводнителен канал, който е 10 м. Двата моста са изградени през 1938 г. Индикативната стойност за обособената позиция е 63 000 лв. без ДДС, а срокът е 90 дни.

За обособена позиция №3 – 16 км от път III-7907 Дебелт – Братово, отворените оферти са на:
• „ТРАНСКОНСУЛТ – 22“ ООД;
• „Рутекс“ ООД;
• ВИА ПЛАН ЕООД
Пътят преминава през град Дебелт, Тръстиково и Полски извор. В отсечката престои да бъдат рехабилитирани четири съоръжения – мост над дере с дължина 128,7 м, мост над р. Русокастренска /51 м/, мост над дере /8,6 м/ и мост над дере /11 м/. Индикативната стойност за тази обособена позиция е 130 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Бъдещите изпълнители на обществената поръчка ще трябва да направят геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект.

При изготвянето на техническите проекти за рехабилитация на трите пътни участъка ще бъдат предвидени мерки за възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимо-способността на настилката, доброто отводняване на пътя и осигуряване на необходимите условия за безопасност на движението.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

five × four =