Прогнозната стойност е 52 910 000 лв. без ДДС
Прогнозната стойност е 52 910 000 лв. без ДДС

В 14.00 часа в АПИ отварят офертите за изработването на технически проекти при основния ремонт на над 30 км третокласна пътна мрежа в област Бургас. Въз основа на проектите, които ще бъдат направени, ще се рехабилитират над 6 км от път III-6009 Каблешково – Ахелой, близо 8 км от път III-9061 Тънково – Слънчев бряг и 16 км от път III-7907 Дебелт – Братово.

През летните месеци отсечките Каблешково – Ахелой и Тънково – Слънчев бряг са част от алтернативния маршрут за Слънчев бряг и Ахелой,

като се избягва преминаването през Бургас и Поморие. Третокласният път Дебелт – Братово свързва населените места около езеро Вая с второкласния път II-79 Бургас-Средец.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

В обособена позиция №1 са 6 км път III-6009 (Карнобат – Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец –Каблешково – Ахелой – (обходен път Слънчев бряг – Бургас. Пътят преминава през гр. Каблешково. В участъка няма големи съоръжения. Индикативната стойност за изработването на техническия проект е 44 200 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

В обособена позиция №2 е път III-9061 (Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг. Дължината на участъка е 7,8 км. В отсечката има 2 съоръжения, които предстои да бъдат основно ремонтирани – мост над р. Хаджийска, с дължина 63 м, и стоманобетонов мост, премостващ отводнителен канал, който е 10 м. Двата моста са изградени през 1938 г. Индикативната стойност за обособената позиция е 63 000 лв. без ДДС, а срокът е 90 дни.

В обособена позиция №3 е път III-7907 Дебелт – Братово. Участъкът е с дължина над 16 км. Пътят преминава през град Дебелт, Тръстиково и Полски извор. В отсечката престои да бъдат рехабилитирани четири съоръжения – мост над дере с дължина 128,7 м, мост над р. Русокастренска /51 м/, мост над дере /8,6 м/ и мост над дере /11 м/. Индикативната стойност за тази обособена позиция е 130 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Бъдещите изпълнители на обществената поръчка ще трябва да направят

геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект. При изготвянето на техническите проекти за рехабилитация на трите пътни участъка ще бъдат предвидени мерки за възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимо-способността на настилката, доброто отводняване на пътя и осигуряване на необходимите условия за безопасност на движението.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви