Ще си плащаме данък за хазартните игри

Същевременно се предвижда увеличаване размера на предметната печалба с незначителна стойност, която е необлагаема – от 30 лева става 1

0
76
Притежателят на фиша става 96-ият тотомилионер

С 10 на сто ще се облагат наградите от лицензираните хазартни игри – тото, лотарии, залози и др. Това предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), публикувани за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Промените се правят чрез изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, бяха в графата необлагаеми доходи

Същевременно се предвижда увеличаване размера на предметната печалба с незначителна стойност, която е необлагаема – от 30 лева става 100 лв.

Данък върху печалбите от хазарт се предлага за пореден път в последните години. До края на септември всеки може да коментира предложенията на портала за обществени консултации – strategy.bg.

Заедно с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се предлагат поправки в още 10 закона – за данъците върху доходите на физическите лица, за местните данъци и такси, за акцизите и данъчните складове, за ДДС, за счетоводството и други. Според експерти целта на тази законодателна технология е да не може да се предлагат алтернативни текстове.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here