Киноиндустрията може да положи основи и в Бургас. Инвестиционно намерение за изграждане на производство за системи за сядане за кина, стадиони, театри и акустични стенни панели е заявило дружество „Монсийт“. То е готово да вложи 1 млн. евро за реализация на проекта в рамките от 3 до 7 години. Първоначално ще бъдат открити до 40 нови работни места. За производството е нужен терен до 9 000 м2. С такъв общината разполага в ПЗ „Север“, като пазарната стойност на имота е 571 800 лв., с данъчна оценка 251 349 лв. Самата оценка е направена от дружеството.

С протокол от заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, Съветът на директорите предлага продажната цена да бъде формирана в съответствие с изготвените от независим оценител пазарни стойности на имота.

Кметът Димитър Николов вече е входирал докладна за продажба на имота с минимална пазарна цена от 571 800 лв. на „Монсийт“ ООД. Срокът за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията се предлага да бъде не повече от 36 месеца. На 2.10. Общото събрание на акционерите на инудстриалния парк трябва да вземат решението за продажбата, като преди това зелена светлина се чака от съветниците.

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

20 + 20 =