С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия – с 18.9%, следват Обединено кралство – със 17.0%, Полша – с 13.8%, Руска федерация – с 10.3% и Чешка република – с 5.8%. Данните на ТСИ-Югоизток са за началото на лятото.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2018 г. се увеличават с 6.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 311.1 хиляди. От всички пренощували лица 76.3% са чужденци, като по-голямата част от тях (69.7%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.4 нощувки. Пренощувалите българи са 73.7 хил., като 38.9% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2018 г. е 58.8% като се увеличава с 4.2 процентни пункта в сравнение с юни 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 72.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 50.5%, и с 1 и 2 звезди – 37.4%.

Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 85 876.4 хил., или с 1.8% повече в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 1.3%, така и от български граждани – с 6.2%.

През юни 2018 г. в област Бургас са функционирали 620 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.9 хил., а на леглата – 109.1 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.0%, а на леглата в тях намалява с 2.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2018 г., е 1 873.7 хил., или c 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 10.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 4.9% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 2.8%.

През юни 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 67.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.2% от нощувките на чужденци и 21.4% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.0 и 41.1%

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

five × 5 =