До началото на октомври кметовете ще могат да прехвърлят стопанисваните от тях язовири на държавата

Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност

0
53

До 7 октомври 2018 г. е срокът, до който кметовете ще трябва да решат дали да прехвърлят стопанисваните от тях язовири на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Това съобщи председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна среща. Той допълни, че всяка община трябва да направи внимателен анализ, защото ще носи пълна отговорност за язовирите, които продължи да стопанисва, в това число и за неотложните ремонти на тях.

Припомняме, че в резултат на извършените проверки от ДАМТН е установено, че за 858 язовира са необходими строително-ремонтни мероприятия с цел привеждането им в технически изправно състояние, а 414 от тях са класифицирани за неотложен ремонт. Петър Горновски допълни, че изготвеният списък на агенция е на база на осъществяване на контролната дейност и в него са взети под внимание всички неизправности констатирани при проверките на водните съоръжения от инспекторите на агенцията, като много от язовирите са с повече от едно нарушение.

Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води, поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. За тази процедура ще бъдат отговорни комисии, назначени със заповед на областните управители на всяка една област.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here