През 2017 г. в област Бургас са издадени 204 книги с тираж 42 хил. бр. и 28 брошури с тираж 7 хил. бройки. данните съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 44.7%, а средният тираж на една книга за областта през 2017 г. е 206 броя, като през предходната година е бил 291. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава със 133.3% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 250 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 2.4% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 2.0%.

През 2017 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 1 434 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 8.8%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 37.7%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви