Към 31.12.2017 г. Община Бургас за поредна година отчита отлични финансови резултати. Това заяви вчера зам.-кметът „Финанси, бюджет и икономика“ Красимир Стойчев на проведеното общественото обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2017 г. На база отчетните данни, общото изпълнението е в размер на 174 391,6 хил. лв. (89,2 % спрямо плана) – за държавно делегирани дейности – 86 795,0 хил. лв., за местни дейности – 83 608,5 хил. лв., в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности – 3 988,1 хил. лв.

През 2017 г. е отчетен ръст на собствените приходи и висока събираемост на данъчните приходи. Данните от годишния отчет показват добри нива на финансова самостоятелност и устойчивост, положително бюджетно салдо и умерено изпълнение на разходната част на бюджета на Общината.

Капиталовите разходи през 2017 г. са нараснали с 14,1% спрямо 2016 г. С извършените инвестиции от община Бургас е реставрирано историческото ядро в Приморски парк; реконструирана е ул. „Крайезерна“; осъществени са проекти за управление на питейните и отпадните води, изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа и подобряване на пътната инфраструктура; поставени са нови мобилни центрове за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци; благоустроен и превърнат в музей е експо център – Самолетни експонати – в зоната на Летище Бургас; ремонтирана и открита е сградата на новото ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“; закупени са два нови електромобила; закупена е апаратура на медицински заведения; изградeн e спортен комплекс Парк „Арена ОЗК“ в к-с „Славейков“ и т.н.

Приоритет за администрацията през 2018 г. продължава да бъде осигуряването на ефективно и оптимално използване на бюджетните средства, при спазване на строга финансова дисциплина за трайно позициониране на Община Бургас на водещо място в сравнителен план спрямо другите общини в България, каза в заключение г-н Стойчев.

Докладът към отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година на Община Бургас ще бъде гласуван на предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви