Европейското споразумение за енергийна ефективност и сигурност ще бъде подписано в Бургас

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

0
50

Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков ще участва в международната конференция „По пътя към почти нулевоенергийни сгради. Норвежкият опит и предизвикателствата в България “. Събитието е част от календара на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и ще се проведе на 20-ти и 21-ви юни 2018 г. в гр. Бургас, „Експо център Флора“. В рамките на конференцията ще бъде разгледана политиката на ЕС по отношение на енергийна ефективност и ВЕИ в сградите.

Очаква се през втория ден на събитието – на 21-ви юни 2018 г., от 9:30 до 10:00 ч. да бъде подписано Програмно споразумение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за изпълнение на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ между Комитета на финансовия механизъм, създаден от страните-донори и Националното координационно звено към Министерския съвет.

Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Тя разполага с финансов ресурс от близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро.
С предоставените средства ще бъдат финансирани дейности, свързани с енергийна ефективност, оползотворяване на потенциала на възобновяемата енергия със специално внимание върху хидро- и геотермалната енергия.

През новия програмен период геотермалната енергия е изведена като специален приоритет в програмата. Оператор на програмата ще е Министерството на енергетиката.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here