Около 25 процента от българите, или почти всеки четвърти наш сънародник, е бил готов да съобщи за извършено престъпление или вандализъм на съответните органи, показват данни от мащабен анализ на Евростат за темата „престъпност“ през 2016 г.

Средният показател за европейците, които са заявили желание да докладват на компетентните органи за видяно престъпление, криминален инцидент или вандализъм в техния регион, е около 15 на сто, отчита европейската статистика.

По готовност да се докладва за видяно престъпление, криминален акт или вандализъм – България е безспорен лидер в ЕС с 25 на сто готовност от населението да съобщи на компетентните органи за подобен акт.

Около 20 процента от италианците изразяват готовност да съобщят за видяно престъпление, както и около 18 процента от холандците и англичаните. На противоположния полюс едва 3 на сто от хърватите са били готови да съдействат на компетентните органи, както и 5 на сто от литовците и поляците.

Изчисленията на Евростат за процента на хората, които са готови да докладват за възникнало престъпление показва, че в градовете на ЕС почти всеки пети жител, тоест около 20 процента, са готови да съдействат за противодействие на престъпността.

В селските райони този процент е близо три пъти по-нисък – едва около 7 на сто от живеещите в такава среда са били готови да съобщят за възникнало престъпление.

Най-висок дял от средства за противодействие на престъпността се отделят в Швейцария – по 450 евро на глава от населението, отчита Евростат. Втората държава, където са заделени най-много средства за съдебната система е Люксембург – по 200 евро на глава от населението. Следват: Великобритания и Германия – по 180 евро, Швеция, Ирландия и Австрия – по около 150 евро на глава от населението и др.

Най-малко средства на глава от населението за съдебната система се заделят в Кипър и Румъния – по около 25 евро, Естония и Литва – по около 40 евро, България и Унгария – по около 50 евро и др.

Дарик

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви