Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2017 г. е 700, като в градовете тя е 699, а в селата – 703, съобщават от ТСИ-Югоизток. През предходната година стойността на показателя за областта е 693 жилища, съответно 692 в градовете и 697 – в селата.

В края на 2017 г. в област Бургас 112.1 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 83.9 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 51.1 хиляди. В градовете на областта 41.7% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.8% са едностайни и 14.6% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните – 29.8%, с четири и повече стаи – 27.8% и едностайните – 9.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 263.5 хил. или 91.4% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 158.9 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 76.8% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 69.9 кв. м., като от градовете тя е 70.5 кв. м., в селата – 68.3 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 36.7 кв. м., като за градовете тя е 36.5 кв. м., а за селата 37.2 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 36.3 кв. м., като в градовете тя е 36.2 кв. м., а в селата – 36.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 288.2 хил. жилища в област Бургас 73.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.7%, електрифицираните само с водопровод – 2.5%, а само електрифицирани – 1.2%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви