Комисията за защита на потребителите (КЗП) издава заповед за нелоялна практика на фирмата „ЛИВЛОВ“ ООД, организирала концерта на SMOKIE в Бургас поради това, че събитието не се е състояло на предварително посочените място и дата.

Заедно с това фирмата ще понесе глоба до 30 000 лв. След влизането в сила на заповедта потребителите ще могат да претендират за възстановяване на платените за билетите суми.

Концертът на SMOKIE трябваше да се състои на 9 февруари 2018 година в Бургас. Няколко дни преди датата на провеждането му организаторът е съобщил, че събитието ще бъде преместено във Варна.

Документалната проверка на КЗП установи, че в договора между организатора на концерта и компанията за продажбата на билетите „ТИКЕТ ПРО БЪЛГАРИЯ“ е записано, че отговорността за връщането на парите в подобни на този случаи е на организатора.

Днес, 22.05.2018г., управителят на „ЛИВЛОВ“ ООД депозира в КЗП декларация, в която твърди, че не е получил от „ТИКЕТ ПРО БЪЛГАРИЯ“ сумите за издадените билети и в момента е в невъзможност да изплати парите за тях.

Посочва още, че „няма преки отношения с потребителите”, но „носи морална отговорност” и поради това се ангажира да започне процедура по възстановяване на парите в срок от 3 дни от получаване на дължимите от разпространителя на билетите суми.

Комисията за защита на потребителите не счита, че предложеното решава проблема на хората, които не са получили обратно парите си, и продължава процедурата по издаването на заповедта за нелоялната практика.

По повод постъпили жалби от потребители от месец февруари до момента КЗП извърши редица проверки на разпространителя на билетите „ТИКЕТ ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и на адреса на регистрация на фирмата на организатора „ЛИВЛОВ“ ООД, до когото впоследствие е изпратена и покана за явяване в Комисията.

Усилията на институцията са насочени предимно в посока съдействие за възстановяване на парите на потребителите, които не са посетили преместения във Варна концерт. Поради съмнение за измама от страна на двете дружества, Комисията е изпратила жалбите на засегнатите граждани до Полицията.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви