Община Бургас става партньор по проект „Иновативни технологии и методи за редуциране на морските твърди отпадъци по Черноморското крайбрежие“. Той се изпълнява съвместно с партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси), като водещ партньор е Фондация „Виа Понтика“, България.

Основната цел e намаляване на замърсяването на Черноморския басейн  чрез проследяване  и анализиране на основните отпадъчни потоци, и изпълнение на пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от твърди морски отпадъци.

Продължителността на проекта е 30 месеца – от 01.09.2018 г. до 28.02.2021 г. Общия бюджет за целия проект е 585 235,60 евро, като този за Община Бургас е 150 892,80  евро, като финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Сред дейностите, които Община Бургас ще изпълни са Проучване на настоящото състояние на дефинирана целева територия на Черноморския бряг, събиране на информация за източници на замърсяване, количество и състав на морските твърди отпадъци и извършване на мониторинг, както и разработване на наръчник за управление на отпадъците в морска среда.

Освен това администрацията ще разработи методология за идентификация на т. нар. „горещи точки“, като източници на точково и дифузно замърсяване. Допълнително ще бъдат създадени интернет сайт на проекта, документален филм и Изработване и разпространение на информационни материали по проекта.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

13 − thirteen =