ТЕЛК

Бургаският омбудсман Тодор Стамболиев застава зад справедливите искания за увеличение заплащането на труда на работещите здравни работници в ТЕЛК Бургас-I,II и III състав.

В молба до него се излагат факти за унизително ниските възнаграждения, получавани от целия медицински персонал, включително лекарския състав, осъществяващ дейност в ТЕЛК – Бургас. Твърди се, че в ТЕЛК – Сливен и останалите ТЕЛК-ове в страната, възнагражденията са значително по-високи от получаваните в Бургас, като това е обяснено с процент от парите, превеждани от МЗ за всяко експертно решение и по-голям процент от допълнително материално стимулиране. В момента получаваният % ДМС е 0.07 от 2% определени за неработещите по Здравна каса, като това се равнява на 1100 лв., които се разпределят на 20 човека.

В молбата си работещите поясняват, че със Заповед от 2015 год. на тогавашния изпълнителен директор д-р Г. Матев, Общата ТЕЛК е започнала освидетелстване и на очни заболявания, което допълнително е довело до увеличаване броя на пациентите и повишаване обема на работа. За тази дейност е обещано допълнително възнаграждение, но и до днес това не е сторено.

„Направих си труда и установих, че според данни на НСИ от 13.02.2018 год. средните заплати, получавани за изминалата 2017 год., в сферата на хуманно здравеопазване и социална работа е в размер на 1020 лв. за първото тримесечие, 1088 лв. за второ тримесечие, 1083 за трето тримесечие и 1131 лв. за четвърто тримесечие.

Зная, че въпросът за размера на заплатите е щекотлив и неудобен за администрацията, за министерството на здравеопазването, за министерство на финансите, но съгласете се, че е унизително срамно лекарите и медицинския персонал в ТЕЛК, да получават средно месечен доход в порядъка на 800 лв. за лекар и 600 за средния медицински персонал“, както се сочи в молбата до него.

„Не може и не бива лекарският и медицинският състав на ТЕЛК да получават възнаграждения под средния размер определен в сектора“ казва Стамболиев.

Писмото до него е подписано от д-р В.Петров, д-р Г.Николова и д-р М. Кираджиева, председатели съответно на ТЕЛК – I, II и III състав и целия средно медицински състав.

„Не мога да остана безучастен към искането им и ще поставя пред Министерство на здравеопазването, Ръководствата на НЗОК и на УМБАЛ Бургас въпроса с начина на определяне на възнагражденията на състави на ТЕЛК-Бургас и изследване възможността за неговото увеличение“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

7 − 7 =