Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 105 души или с 0.3%.

Мъжете в област Бургас са 199 519 (48.5%), а жените – 212 060 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2017 г. в градовете живеят 314 036 души, или 76.3% от населението на областта, а в селата – 97 543 души, или 23.7%. В градовете жените са с 12 542, или с 8.3% повече от мъжете, докато в селата жените и мъжете са с равен брой.

Към края на 2017 г. населените места в област Бургас са 250, от които 20 града и 230 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (50.8%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката – община Малко Търново, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 62 населени места с население под 100 души и 2 населени места без население.

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 202 694 души, а най-малък е гр. Китен – 925 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 754, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) – 3 души.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

6 + 9 =