Завърши изпълнението на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътна линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“.

Общата стойност на проекта е 15 779 390 лв. без ДДС. Трите модернизирани тягови подстанции захранват контактната мрежа с номинално напрежение 25 kV, 50 Hz в участъци по 8-ма железопътна линия Пловдив-Бургас. Те са съоръжени със система за телеуправление SCADA от Енергодиспечерски център Пловдив, системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и работят в режим без дежурен персонал на място. Изпълнител по договора е ,,Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД, а строителният надзор по време на строителството е изпълняван от ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ”.
Общата стойност на проекта е 15 779 390 лв. без ДДС. Трите модернизирани тягови подстанции захранват контактната мрежа с номинално напрежение 25 kV, 50 Hz в участъци по 8-ма железопътна линия Пловдив-Бургас. Те са съоръжени със система за телеуправление SCADA от Енергодиспечерски център Пловдив, системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и работят в режим без дежурен персонал на място. Изпълнител по договора е ,,Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД, а строителният надзор по време на строителството е изпълняван от ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ”.

Проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви