Сигнал за мъртва риба и изтичане на битово-фекални води от две тръби в езерото Вая, в района на град Бургас, провериха Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Бургас и представител на Областната дирекция по безопасност на храните. На проверката присъства и подателят на сигнала.

Обходен беше брегът на езерото по протежението на околовръстния път към ж.к. „Меден рудник“. Не е констатирана мъртва риба и не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води. В момента на проверката водите на езерото са с естествен цвят и мирис, без нефтен „филм” на повърхността, опалесценция или следи от повърхностно активни вещества.

Установени са два бетонови колектора с диаметър приблизително 1000 мм, преминаващи под околовръстния път и изведени към езеро Вая, от които при проверката не са изтичали води. За установяване на законността им от РИОСВ-Бургас ще бъде дадено предписание на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас – титуляр на разрешителното за заустване на канализационната система на Бургас.

Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда взе две проби от езерото. Те ще бъдат изследвани по показатели: активна реакция (pH), температура на водата, електропроводимост, БПК5, разтворен кислород, наситеност на кислород, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор. Резултатите се очакват до седмица и ще бъдат оповестени.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви