Проектът за реконструкция на Творческа база „Тодор Атанасов“ от „Бургаска художествена галерия Петко Задгорски“ бе спасен след извънредна сесия на Общински съвет-Бургас. Причина за неочакваните проблеми бяха свързани с отказване на партньора по проектно предложение – град Одрин. От тяхна страна са посочили обективна техническа невъзможност за подготвяне на проектна документация  и спазване на определения краен срок за подаване на проектни предложения.

Веднага е последвала реакция и в замяна на Областна управа Енез, Турция, парнтьор по проекта ще бъде Асоциация на клубовете за природосъобразни спортове, Одрин.

Основна цел на проекта е да допринесе за подобряване на сътрудничеството между град Бургас и провинция Одрин, както и повишаване на устойчивото развитие на двата региона популяризиране на културно-историческото наследство и обвързването му с природните забележителности.

Предвидени са инвестиционни дейности, свързани с реконструкция и надстрояване на Творческа база „Тодор Атанасов“ (Графична база Бургас) и превръщането й в културно-туристически обект  ( Приложение Концепция )  както и дейности, свързани с разработване на интерактивна дигитална технология за създаване на добавена реалност и съпреживяване от зрителя на изложбената ескпозиция от произведения на изобразителното изкуство. Според условията на програмата финансовата рамка на всяко проектно предложение, свързано с инвестиционни дейности е с максимална стойност 500 000 евро.

Графична база Бургас се намира в Морската градина и представлява масивна сграда (бивш Кърджалийски лагер). Проектът предвижда реконструкция на съществуващия първи етаж и надстрояване на втори етаж на Творческа база „Тодор Атанасов“, който ще се използва от „Бургаска художествена галерия Петко Задгорски“.

За целта бе необходимо Община Бургас да предостави на „Бургаска художествена галерия Петко Задгорски“ органичени вещни права с право за реконструкция и надстрояване,  и с право за безвъзмездно ползване на надстроената част за срок от 10 години.

„Бургаска художествена галерия Петко Задгорски“ трябва да инвестира в инфраструктурния проект, в случай че получи безвъзмездно финансиране по програмата ИНТЕРЕГ България-Турция, като дейностите по реконструкция на първи етаж ще се извърши със собствени средства на организацията, а надстрояването ще се финансира с безвъзмездни средства от програмата.

Предвижда се обособяване на 2 изложбени зали, 1 офис помещение. 2 складови помещения,  сервизно помещения – инвалидна тоалетна и общи части – коридори.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви