Община Малко Търново стартира обществена поръчка по закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Ярково“ до Малко Търново. То заема обща площ от 19414 м² и предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото.

За реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнено разчистването на терена, разполагането на временни съоръжения, демонтажни работи, доставка на необходимите материали и оборудване, строително-монтажни работи,         благоустрояване на терена, както и извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба.

Прогнозна стойност е 736 406 лв. без ДДС.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви