През 2017 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 191.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.0% и се увеличава с 1.1 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2017 г. са 175.1 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 64.8% и се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 16.7 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 8.7% и намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас са 195.9 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 56.4% и се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас през 2017 г. са 179.2 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 51.6% и се увеличава с 1.0 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас през 2017 г. са 16.8 хиляди. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 8.6% и намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви