Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой – Турция изпълняват заедно проект „ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на стойност 109 456.21 евро.

Крайната цел на проекта е дългосрочно подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион.

В рамките на 1 година проект ORCHIS реализира съвместни дейности по проучване и опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа. В резултат бе създаден специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.
В изпълнение на дейностите за теренни проучвания в българската част на Странджа бе сформиран екип в състав доц., д-р Светла Далакчиева, доц., д-р Антоанета Петрова, Константин Попов и Иван Костадинов. Проведени бяха общо 47 дни теренна работа, 28 в българската част и 19 дни в турската част на планината. В резултат бяха установени 32 вида орхидеи, 24 от които и в двете части на планината.

Картирани са 793 находища с GPS координати и общо105236 екземпляра орхидеи – в българската част са съответно 649 точки с 94445 екземпляра, а в турската част 144 точки с 10791 екземпляра. Екипите са установили 2 нови вида за планината. В българската част това е месесточервеният дланокоренник (Dactylorhiza incarnata), а за турската страна – призрачната орхидея (Epipogium aphyllum);

Проектът завършва с две съвместни обучения за служители на горски стопанства и заинтересованите институции, биолози и представители на природозащитни организации в България и Турция.

По време на тях те ще научат как да използват специализирания софтуер, инсталиран върху мобилни устройства – таблети с GPS устройства. Чрез тях служители на местните горски стопанства, РИОСВ-Бургас, Природонаучен музей – Бургас и ПП „Странджа“ ще имат пълен достъп до данните от проучванията, ще могат да регистрират нови наблюдения и ще изпращат сигнали за опасност и промени в местообитанията на орхидеите.

Доц.д-р Антоанета Петрова и доц.д-р Светла Далакчиева ще представят обобщените резултати от теренните проучвания, както и ще посочат най-ефективните методи за бързо разпознаване на различните видове орхидеи.

Голяма част от информацията е налична на специално създаден уебсайт – https://orchis.onenat.org Тук всеки ще може да намери кратко описание за видовете орхидеи, срещащи се в Странджа на български, турски и английски език. През онлайн платформата също ще може да бъде изпратено конкретно наблюдение на орхидеи като се приложат по избор място, координати, снимки и бележки. След разглеждане на изпратената информация, тя ще бъде препращана автоматично и към всички, получили достъп до софтуера.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви