Държавата се разбърза да поправя хаоса с прехвърлянето на фирми, който бе предизвикан от приетите в края на декември промени в Търговския закон, известни като поправката „Манолова“. Те бяха направени чрез преходни и заключителни разпоредби в Кодекса на труда.

С изменението се поставиха изискване, че предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като се платят дължимите трудови възнаграждения, обезщетения и осигуровки, включително на напусналите 3 години назад. Същото условие бе сложено и при прехвърляне на дружествен дял на трети лица.

В бързането си и залисани в тържества и рекламиране на приемането на въпросните текстове обаче, депутатите пропуснаха да регламентират как ще се удостоверява, че всички заплати са изплатени.

Това предизвика пълен хаос при прехвърлянето на фирми и Агенцията по вписвания постановяваха постоянно откази да го правят, защото в противен случай биха нарушили закона.

Затова започна работа по поправка на поправките.

Вече е обнародвана промяна в Търговския закон и то отново вкарана в преходните и заключителни разпоредби – този път в закона за пазарите на финансовите инструменти. От нея става ясно, че вписването на прехвърляне на дялове и на цели предприятия ще става с декларация по образец, попълвани от този, който отчуждава.

В късните следобедни часове вчера бе пуснато и съобщение от Агенцията по вписвания, според което със Заповеди на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика са утвърдени образци на:

* Декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон;
* Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.

Документите могат да бъдат открити на адреса на Агенцията по вписвания:
http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/sobshenie-za-potrebitelite-na-trgovskiya16_02_18/

Тепърва предстои да се види дали и тези промени ще решат проблема, предизвикан от поправките през декември.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

19 + thirteen =