Комисията за защита от дискриминация (КЗД) стартира Национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“. Изграждането на достъпна архитектурна среда е ангажимент на българската държава и общините, законодателно уреден в редица нормативни актове. В рамките на кампанията Комисията възнамерява да проведе изследване на достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти, за да бъдат показани добрите практики, както и да бъдат установени нередности.

В изпълнение на правомощията си като независим държавен орган по равнопоставеност КЗД започва серия от посещения в страната, на които да се срещне с ръководители на органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление, да се акцентира върху проблема и да се стартира процес на постепенното му решаване.

На 15 февруари 2018 г. в Бургас Комисията за защита от дискриминация ще проведе първата своя такава среща с ръководители и представители на институции от Бургас и региона. На нея освен с целите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“, присъстващите ще бъдат запознати и законодателно регламентираните задължения на органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление да предприемат приоритетно мерки за изравняване възможностите на лица, жертви на дискриминация, и да съдействат на Комисията за постигане целите на закона.

Ще бъде връчен на областния управител сертификат за достъпност на сградата на областната администрация съобразно целите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“.

Посещението ще бъде използвано и за да се запознае местната общественост и медиите с функциите и правомощията на Комисията за защита от дискриминация.

1 КОМЕНТАР

  1. Не е от Бургас. Още от София на 3 ти декември 2017г. е старгирала. И ще е връчен, ако отговарят на у7словиятаn

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви